Tìm hiểu về Fitness (phần 2)

Các trung tâm tập luyện thể dục thể thao nổi tiếng ở Việt Nam hầu như đều có chung tên với từ Fitness, ví dụ như California Fitness & Yoga Centers, Elite Fitness… Hãy tiếp tục tìm hiểu các yếu tố trong tập luyện Fitness trong bài viết dưới đây. Tập luyện cơ bắp. Trong […]