Sự quan trọng của PT trong ngành Fitness (Phần 1)

Cuộc sống càng hiện đại, nhu cầu tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao ngày càng tăng. Các trung tâm fitness mở ra ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Thay vì chỉ đến rồi luyện tập thì ngày nay, hình thức tập luyện cùng các huấn luyện viên thể […]